Online Toernooi inschrijving Pétanque


De cloud oplossing voor online inschrijven voor Pétanque toernooien. In gebruik bij 163 verenigingen.

   

Wat is OnTip...?

OnTip is een cloud oplossing voor het online inschrijven voor Pétanque toernooien. Cloud oplossing betekent dat het niet geinstalleerd hoeft te worden, maar dat het draait op een centrale server op het internet. Online betekent dat het altijd beschikbaar is.
Met OnTip kan je invulschermen (= formulier) maken waarmee een deelnemer zich kan opgegeven voor het toernooi. Vanuit dit invulscherm wordt automatisch een email gestuurd naar de wedstrijd commissie van de organiserende vereniging. En krijg je als deelnemer een bevestiging via email of SMS bericht.
Eventueel kan een deelnemer zijn of haar inschrijving ook weer intrekken.

Voor het aanmaken van het invulscherm heb je absoluut geen programmeerkennis nodig. Er bestaat een zeer uitgebreide handleiding. En natuurlijk krijg je ondersteuning van de OnTip beheerder.

Het gebruik van OnTip kost € 15 per jaar. Voor contact :

Inschrijf formulier

Voor alle soorten toernooivormen kan een formulier worden aangemaakt: tete-a-tete, doublet, triplet, 4x4, kwintet en sextet. Indien nodig kan gekozen worden voor individuele inschrijving (zgn mêlée). Naast invulvelden voor Naam, Vereniging en Licentie kunnen ook eigen invulvelden worden opgenomen. Er is een beheer programma voor het aanpassen van invulscherm (formulier).

Aan de hand van een aantal kenmerken kan het formulier op een groot aantal zaken naar eigen wens worden aangepast. Naast instellingen die direct betrekking hebben op het toernooi, zoals datum, kosten, speelvorm etc. kan ook het formulier aangepast worden met betrekking tot bijvoorbeeld achtergrondkleur en toepasselijke afbeelding. Door het plaatsen van het logo in het formulier en het evt gebruik van clubkleuren krijgt het formulier zo een eigen uitstraling.
Het is ook mogelijk het formulier te integreren in de eigen website waarbij het nauwelijks te zien is dat het een externe pagina is (zie Odiz Frogs, Les Pointiers, Boul' Animo).

Ondersteunende programma's

Naast programma's voor het aanmaken van een invul formulier en de OnTip Hussel zijn er nog heel veel andere OnTip programma's voor:

  • Diverse soort lijsten met deelnemers en zelfs een lijst wizard
  • Muteren van inschrijvingen
  • Muteren van reserveringen en bevestigingen
  • Exporteren van deelnemers naar Excel of programma's als Welp en Pro Petanque
  • Maken van toernooi schema's Klik hier voor openen


Op dit moment worden de ondersteunende programma's omgezet naar een nieuwe opzet, die ook goed leesbaar is op tablets en zelfs telefoons.

Bevestigen en reserveren

In OnTip is het mogelijk te werken met reserve inschrijvingen in het geval er meer gegadigden zijn dan plaatsen. Ook is het mogelijk een inschrijving voorlopig te bevestigen, bijvoorbeeld in het geval er van tevoren betaald dient te worden.
Indien het toernooi vol is, bestaat de mogelijkheid je op te geven voor email notificaties. In het geval iemand afzegt, wordt er dan een email verstuurd om aan te geven dat er weer een plek is.

OnTip toernooi kalender

De aangemaakte toernooi formulieren worden automatisch geplaatst op de algemene OnTip toernooi kalender zodra de inschrijving geopend is. Ook is er per vereniging een kalender met de eigen OnTip toernooien.
De Ontip kalender bevat alle relevante informatie van het toernooi en een link naar het inschrijf formulier.
Er zijn veel zoekmogelijkheden . In OnTip kunnen ook meerdaagse toernooien en toernooi cycli worden aangemaakt.

OnTip Hussel

OnTip Hussel is een programma voor het bijhouden van de uitslagen voor hussels en de voorgelote rondes van toernooien. Indien gewenst kunnen in het geval van een toernooi, waarbij gebruik gemaakt is van OnTip voor de inschrijving, de deelnemers worden geimporteerd in het Hussel programma. Het is wel nodzakelijk dat de PC op de wedstrijdtafel toegang heeft tot internet, omdat het Hussel programma ook in de cloud draait.


Klik hier voor meer informatie over OnTip Informatie verwerking van gegevens in het kader van AVG Schemas + inschrijf briefjes voorgelote partijen